Garantijos ir grąžinimai

PREKIŲ  ĮSIGYTŲ  UAB „EOLTAS“  B2B.eoltas.lt  GRĄŽINIMO  TVARKA

Pirkėjai įsigiję prekes UAB „EOLTAS“ (juridinio asmens kodas 133769530, registruota buveinė Žemaičių pl. 65A, Kaunas) B2B.eoltas.lt (toliau vadinama- pardavėjas) sistemoje, turi teisę jas grąžinti tokia tvarka:

  1. Pirkėjai kokybiškas prekes (išskyrus pagal specialius užsakymus ir pardavėjo atskirai nurodytas prekes), gali grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo įsigijimo datos nurodytos įsigijimo dokumente.
  2. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėj; jei ji buvo supakuota vaakuminėje pakuotėje, ji turi būti nepažeista; prekė turi būti nenaudota, taip pat mechaniškai nepažeista; prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos, švari, nesutepta ar kitaip nepaveikta; prekė grąžinama su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke. Jei grąžinama prekė/prekės neatitinka šių reikalavimų, pardavėjas nepriima prekės/prekių.
  3. Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako pirkėjas. Prekės indentifikaciniai numeriai turi atitikti Prekės perdavimo dokumentuose nurodytus numerius. Jei prekė nesukomplektuota, ar/ir nesutampa grąžinamos Prekės indetifikaciniai numeriai su nurodytais dokumentuose, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.
  4. Grąžinant Prekę pardavėjui būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą (pvz. pardavėjo elektroninėje sistemoje automatiškai suformuotas Prekių grąžinimo aktas).
  5. Grąžinant prekes kartu reikia pateikti ir pasirašytą Prekės/prekių grąžinimo aktą. Prekių grąžinimo forma yra pardavėjo elektroninėje sistemoje (Mano duomenys->Prekių grąžinimas).
  6. Prekės grąžinimo išlaidas padengia pirkėjas.
  7. Pardavėjas gavęs grąžintą prekę/prekes ir įvertinęs jos/jų kokybę bei atitikimą dokumentams, per 14 kalendorinių dienų nuo raštiško Prekės/prekių grąžinimo akto gavimo, grąžina pirkėjui pinigus už prekę/prekes bei išrašo ir išsiunčia el. paštu kreditinę sąskaitą faktūrą.
  8. Jei buvo nuspręsta dalies prekių nepriimti, jos, kartu su prekių grąžinimo aktu bei išvada, kodėl nebuvo priimtos, grąžinamos klientui.